Missie en visie

Onze visie:

De huidige, snel veranderende wereld zorgt door hoge eisen op verschillende vlakken voor veel mensen voor onbalans. Deze toenemende druk vanuit de maatschappij vraagt om een holistische kijk waarbij aandacht is voor lichamelijke, psychische en energetische aspecten van een (hulp)vraag en hun invloed op het welzijn en de beleving van de mens.

Het team van “Mens” gelooft in de eigen kracht van elk individu en van mensen samen.
Het centrum brengt een holistische visie op gezondheid en welzijn in de praktijk.

“Mens” is een centrum waar volwassenen en kinderen zich gezien, gerespecteerd en thuis kunnen voelen. Waar de duur en frequentie van de behandeling wordt afgestemd op de wensen, mogelijkheden en de zorgvraag van iedere individuele cliënt.
Bij “Mens” wordt kennis uit westerse en oosterse behandelwijzen met elkaar verweven en door het brede spectrum aan behandelmogelijkheden hebben wij er vertrouwen in dat wij voor iedere (hulp)vraag een passend antwoord kunnen bieden.

Onze waarden:

  • Professionele, persoonlijke begeleiding in een veilige behandelomgeving,
  • kwalitatief hoogwaardige dienstverlening,
  • fijne sfeer, rust en ruimte,
  • oprechte aandacht en tijd, zorg en begeleiding op maat,
  • openheid, respect, betrokkenheid, transparantie,
  • indien gewenst multidisciplinaire aanpak

Samenwerking:

Het team van “Mens” vindt daar waar nodig en/of mogelijk, verbinding met elkaar en externe partijen om optimale zorg en begeleiding te bieden. Zo verlopen trajecten zo soepel en efficiënt mogelijk.

Met behulp van de aanwezige expertise hervindt u energie, bewustzijn, balans in lichaam en geest, ontspanning en herstel van klachten.
In het centrum werken mensen met verschillende reguliere en complementaire opleidingen en achtergronden. Het zijn stuk voor stuk gedreven therapeuten en begeleiders die handelen vanuit hun liefde voor de mens en de passie voor hun vak.
Het team van “mens”bestaat uit behandelaars die een opleiding hebben op tenminste HBO-niveau en die deelnemen aan relevante nascholingen. Zij werken zelfstandig vanuit hun eigen praktijken met hun eigen bevoegdheden, zoals vermeld op hun eigen website en de gezamenlijke website van “Mens”.

Missie:

Wij zien het als onze missie om complementaire begeleiding dichtbij te organiseren voor mensen in Nijmegen Dukenburg en omliggende dorpen, makkelijk bereikbaar en laagdrempelig. We slaan een brug tussen reguliere en complementaire therapie of dienstverlening. Het toenemen van het welbevinden en de groei van de mens staat centraal.